Zaproszenie do uczestnictwa w Konkursie APLIKACJA ABC BEZPIECZEŃSTWA

Konkurs, objęty Honorowym Patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty, ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów klasy III dotychczasowych gimnazjów z terenu Polski.

  1. Konkurs jest przeprowadzany w jednym etapie – ogólnopolskim.
  2. Uczestnik Konkursu przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) pracę, która jest przedmiotem Konkursu.
  3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
  4. Regulamin konkursowy oraz załączniki znajdują się na stronie.

Pobierz dokumenty: 

Aplikacja ABC

Regulamin konkursu

Metryczka pracy