o nas


Artystyczna Grafika Komputerowa – Studia I stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tytuł: Dyplom licencjata grafiki

-możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich);

Grafika na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych to kierunek, który zrealizuje Twoje marzenia. Przygotujemy Cię do pracy we własnej firmie lub zespole „marzeń”. Jest to uczelnia dla młodych i zdecydowanych pokierować swoją przyszłością. Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych WSIU w Łodzi jest prawdopodobnie najlepszą i jedyną uczelnią w Polsce o autorskich programach dydaktycznych. Nasze studia dostosowane są do oczekiwań rynku pracy w kraju i zagranicą. Studenci WSIU otrzymują możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Adobe, pakietu Corel oraz oprogramowania 3d ( Blender, WebGL…) Program dydaktyczny zawiera także, jako wiodące, zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów. Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych, a kadra dydaktyczna związana jest z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci; program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.

Profil Absolwenta

Nasi absolwenci posiadają poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie, a także jest dobrze przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach.

Studia na poziomie licencjackim trwają 6 semestrów i kończą się dyplomowym. Następnie możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach II oraz III stopnia.

Specjalizacje

 • Grafika Projektowa
 • Grafika Warsztatowa

Grafika Projektowa

Ta specjalność przygotowuje do samodzielnego lub zespołowego projektowania utworów wizualnych takich jak: plakaty typograficzne, reklamowe i społeczne, web design, znaki firmowe, systemy identyfikacji firm, okładki książek i czasopism, skład dowolnych publikacji. Nacisk projektowy położony jest na kompozycję, typografię i sprawność komunikacyjną oraz przygotowanie do druku.

Grafika Warsztatowa

Ta specjalność przygotowuje to tworzenia dowolnych utworów graficznych wykonanych w 2 i 3d, technikami cyfrowymi, klasycznymi lub mieszanymi. Poznasz techniki projektowania gier komputerowych, concept artów, postprodukcji filmu i fotografii.Nacisk realizacyjny położony jest na swobodę kreacji i wyrażenie subiektywnych odczuć związanych z relacjami ze światem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Program studiów

I stopień

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Historia i teoria sztuki
 • Estetyka i socjologia sztuki
 • Filozofia
 • Marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Zagadnienia percepcji i kompozycji plastycznej
 • Fotografia
 • Grafika projektowa – komunikacja wizualna
 • Warsztaty komputerowe – grafika
 • Warsztaty komputerowe – programowanie
 • Podstawy animacji komputerowej
 • Projektowanie stron internetowych
 • Podstawy multimediów
 • Podstawy grafiki warsztatowej
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy
 • Animacja komputerowa
 • Ilustracja
 • Kreacja obrazu i form 3D
 • Fotografia artystyczna
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika projektowa
 • Animacja komputerowa – reklama
 • Grafika przestrzenna
 • Fotografia reklamowa
 • Projektowanie typograficzne
 • Warsztaty projektowe – HTML
 • Seminarium dyplomowe

II stopień

 • Zagadnienia filozofii I teorii sztuki
 • Historia grafiki
 • Przedmiot ogólnoplastyczny do wyboru
 • Elektroniczne formy realizacji
 • Psychofizjologia widzenia
 • Przygotowanie do druku
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika cyfrowa
 • Kreacja obrazu i dźwięku
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie informacji
 • Prezentacja multimedialna
 • Seminarium dyplomowe

Dlaczego warto wybrać ARTYSTYCZNĄ GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ?

• Kierunek po którym można zarówno pracować dla kogoś jak i na własny rachunek, co daje szerokie spektrum możliwości;

• Możliwość podjęcia pracy w różnych branżach i obszarach co powoduje, że praca ta jest ciekawa i zawsze pełna wyzwań;

• Bardzo dobre warunki finansowe;

• Silny rozwój rynku w kierunku Web design a także grafiki 3D oraz wzrost zasięgu mediów społecznościowych to także silny rozwój w obszarze grafiki i wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej branży.

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Doskonała kadra dydaktyczna związana z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci;

• U nas znajdziesz konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych;

• NOWOŚĆ! Uruchomiliśmy moduł między wydziałowy „Projektowanie Gier” , jeden z najbardziej innowacyjnych i gorących obecnie trendów. Jesteśmy także członkiem Klastra GAMEDEV, jako jedyna niepubliczna uczelnia;

• Jako jedyni w Polsce posiadamy salę dedykowaną technologii ESKO (przygotowanie pod druk fleksograficzny). To odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie specjalistów z tej branży i lukę na rynku pracy;

• Podjęliśmy współpracę z firmą CD3D – specjalistą od drukarek i druku 3D. Współpraca już w najbliższej przyszłości zaowocuje ciekawymi projektami w ramach programu studiów a nasi studenci już teraz mogą korzystać z tej kooperacji;

• Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier – tutaj znajdziesz setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;

• Ułatwiamy pracę na własny rachunek – posiadamy na uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości- miejsce gdzie na preferencyjnych warunkach możesz otworzyć i testować swój biznes pod okiem i ze wsparciem specjalistów;

• Przeprowadzamy liczne warsztaty na uczelni, w firmach zewnętrznych a także w plenerze;

• Organizujemy wystawy prac studentów oraz galerię na zakończenie ich nauki;

• Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich);

• A po zajęciach do Twojej dyspozycji jest basen na terenie uczelni wraz z jazzuzi, siłownią, sauną i halą sportową

Architektura Wnętrz – Studia I stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tytuł: Dyplom licencjata architektury wnętrz

Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich) -Grafika

 • Studia na tym kierunku to złożona wiedza, której opanowanie pozwoli na sprawne wykonywanie zawodu.
 • Przedmioty kształtujące zarówno wrażliwość artystyczną jak i przedmioty pozwalające swobodnie poruszać się w zagadnieniach technicznych.
 • Możliwość poznania technik prezentacyjnych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. 2 i 3 do wizualizacji architektonicznych oraz Blender, WebGL oraz pakiety Adobe Photoshop, Corel, pozwalających na jak najlepszą komunikację z inwestorem i wykonawcą.
 • Studia na kierunek Architektura Wnętrz są przygotowaniem do atrakcyjnego, cenionego na rynku pracy zawodu
 • Kadra dydaktyczna związana jest z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Politechniką i Akademią Sztuk Pięknych – w większości są to czynni zawodowo projektanci; program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat modelu Akademii Sztuk Pięknych i Politechnik ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.
 • Profil Absolwenta

  Potrafi sprawnie organizować własną pracę oraz pracować w zespole. Jest przygotowany do samodzielnego projektowania i nadzorowania etapu wykonawczego prostych inwestycji wnętrzarskich. Potrafi współpracować, komunikować się i uzgadniać rozwiązania z przedstawicielami innych branż (np. elektryk, hydraulik, stolarz) biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym. Potrafi współpracować z doświadczonym, samodzielnym projektantem w formie praktyki podczas: projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu, aranżacji i adaptacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu, rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych czy stylowych, projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, projektowania wystaw, projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz

  Specjalizacje

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie mebla

  Projektowanie wnętrz

  Specjalizacja przygotowuje do samodzielnego zaprojektowania dowolnego architektonicznego wnętrza mieszkalnego lub użyteczności publicznej oraz daje możliwość poznania technik prezentacyjnych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych. Przygotowanie do prac związanych z komputerową inwentaryzacją i rekonstrukcją obiektów architektonicznych i urbanistycznych.

  Projektowanie mebla

  Przygotowanie do projektowania i współczesnej prezentacji zestawów mebli i sprzętów unikatowych dostosowanych do kontekstu wnętrza.
  Umiejętności kształtowania formy z uwzględnieniem warunków funkcji, ergonomii, technologii i kultury plastycznej.

  Program Studiów

  • Historia wnętrz i sztuki użytkowej
  • Historia współczesnej sztuki użytkowej
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Technologia informacyjna
  • Rysunek
  • Rzeźba i Malarstwo
  • Fotografia
  • Podstawy projektowania
  • Podstawy projektowania architektury wnętrz
  • Podstawy projektowania mebli
  • Podstawy projektowania wystaw
  • Podstawy projektowania architektonicznego
  • Projektowanie architektury wnętrz
  • Projektowanie mebli
  • Projektowanie wystaw
  • Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej
  • Projektowanie kuchni i łazienek
  • Budownictwo
  • Konstrukcje budowlane
  • Formy strukturalne
  • Oświetlenie
  • Instalacje w budynkach
  • Technologie w architekturze wnętrz
  • Technologie we wzornictwie
  • Warsztaty komputerowe – Corel, Photoshop, 3ds max
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Modelowanie przestrzenne
  • Dokumentacja projektowa – CAD
  • Geometria wykreślna
  • Ergonomia,
  • Ergonomia wnętrz,
  • Ergonomia przedmiotów użytkowych
  • Projektowanie wzornicze
  • Wzornictwo w architekturze wnętrz

  Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

  • Doskonała kadra dydaktyczna związana z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci;

  • U nas znajdziesz konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych;

  • NOWOŚĆ! Uruchomiliśmy moduł między wydziałowy „Projektowanie Gier” , jeden z najbardziej innowacyjnych i gorących obecnie trendów. Jesteśmy także członkiem Klastra GAMEDEV, jako jedyna niepubliczna uczelnia;

  • Jako jedyni w Polsce posiadamy salę dedykowaną technologii ESKO (przygotowanie pod druk fleksograficzny). To odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie specjalistów z tej branży i lukę na rynku pracy;

  • Podjęliśmy współpracę z firmą CD3D – specjalistą od drukarek i druku 3D. Współpraca już w najbliższej przyszłości zaowocuje ciekawymi projektami w ramach programu studiów a nasi studenci już teraz mogą korzystać z tej kooperacji;

  • Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier – tutaj znajdziesz setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;

  • Ułatwiamy pracę na własny rachunek – posiadamy na uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości- miejsce gdzie na preferencyjnych warunkach możesz otworzyć i testować swój biznes pod okiem i ze wsparciem specjalistów;

  • Przeprowadzamy liczne warsztaty na uczelni, w firmach zewnętrznych a także w plenerze;

  • Organizujemy wystawy prac studentów oraz galerię na zakończenie ich nauki;

  • Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich) grafiki

  • A po zajęciach do Twojej dyspozycji jest basen na terenie uczelni wraz z jazzuzi, siłownią, sauną i halą sportową

  STUDIA PODYPLOMOWE – SZTUKA W REKLAMIE I MARKETINGU

 • STUDIA PODYPLOMOWE SZTUKA W REKLAMIE I MARKETINGU – to unikalny kierunek na polskim rynku akademickim, który uczy jednocześnie programów graficznych Adobe, Corel – ich praktycznych zastosowań w grafice reklamowej ale również przekazuje wiedzę psychologiczną i jej mechanizmy działające w reklamie. Absolwent nie tylko uzyska wiedzę i umiejętności, ale również stworzy własną teczkę prac, która pozwoli zobrazować jego własne umiejętności przydatne w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej a tym samym podnosić swoją wartość na rynku pracy.
  Studia kierowane są do przyszłych i obecnych pracowników działów grafiki, marketingu, agencji reklamowych, drukarni ale także dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki oraz wszystkich, którzy pragną przekwalifikować swoją ścieżkę zawodową.

  Program Studiów

  • Zagadnienia sztuki reklamy
  • Problemy w zarządzaniu firmą
  • Instrumenty komunikacji marketingowej
  • Elementy rysunku i malarstwa
  • Rzeźba – projektowanie przestrzeni
  • Wykorzystanie fotografii i filmu
  • Projektowanie identyfikacji wizualnej
  • Podstawy multimediów do prezentacji
  • Współczesne przygotowanie do druku
  • Podstawy animacji komputerowej
  • Grafika cyfrowa,
  • Projektowanie dla internetu

  • Praca dyplomowa