Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Sprawdź pełną ofertę Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych.


Grafika – Studia I stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tytuł: Dyplom licencjata grafiki

-możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich);

Grafika na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych to kierunek, który zrealizuje Twoje marzenia. Przygotujemy Cię do pracy we własnej firmie lub zespole „marzeń”. Jest to uczelnia dla młodych i zdecydowanych pokierować swoją przyszłością. Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych WSIU w Łodzi jest prawdopodobnie najlepszą i jedyną uczelnią w Polsce o autorskich programach dydaktycznych. Nasze studia dostosowane są do oczekiwań rynku pracy w kraju i zagranicą. Studenci WSIU otrzymują możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Adobe, pakietu Corel oraz oprogramowania 3d ( Blender, WebGL…) Program dydaktyczny zawiera także, jako wiodące, zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów. Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych, a kadra dydaktyczna związana jest z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci; program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.

Profil Absolwenta

Nasi absolwenci posiadają poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie, a także jest dobrze przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach.

Studia na poziomie licencjackim trwają 6 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej. Następnie możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach II oraz III stopnia.

Specjalizacje

 • Grafika Projektowa
 • Grafika Warsztatowa
 • Projektowanie Gier
  • Grafika Projektowa

   Ta specjalność przygotowuje do samodzielnego lub zespołowego projektowania w szerokim zakresie sztuk pięknych i projektowych. Student może realizować się w ramach szeroko rozumianego projektowania w obszarach design takich jak:

   Projektowanie form przemysłowych – Wzornictwo / Design /

   • projektowanie sprzętu powszechnego użytku (projektowanie zabawek, narzędzi, sprzętu powszechnego użytku, opakowań)
   • projektowanie sprzętu specjalistycznego i środków transportu,
   • projektowanie ubioru konfekcyjnego i obuwia,
   • projektowanie ubioru specjalistycznego przeznaczenia,
   • projektowanie mebli

   Projektowanie Komunikacji Wizualnej

   • Projektowanie wydawnictw (prasa, książki, foldery – dtp, pre-press)
   • Projektowanie reklamy
   • Projektowanie ilustracji i książki artystycznej
   • Graficzne projektowanie opakowań
   • Projektowanie systemów informacji i identyfikacji graficznej
   • Projektowanie stron internetowych i grafiki multimedialnej

   Projektowanie Sztuki użytkowej

   • ilustracja i książka artystyczna,
   • tkanina,
   • moda,
   • biżuteria,
   • kostium sceniczny i filmowy

   Projektowanie i realizacja obrazu filmowego, fotografia

   • concept art., storyboard
   • animatiki
   • animacja
   • zagadnienia techniki operatorskiej i reżyserii
   • cyfrowe techniki specjalne,
   • montaż

   Projektowanie i realizacja obrazu fotograficznego

   • fotografia artystyczna,
   • fotografia reklamowa,
   • fotografia mody,
   • fotografia dokumentalna i reportażowa

    Grafika Warsztatowa

    Ta specjalność przygotowuje to tworzenia dowolnych utworów graficznych wykonanych technikami klasycznymi lub mieszanymi. Celem kształcenia studentów jest teoretyczne i praktyczne zaznajomienie ich z problematyką artystyczną i technologiczną grafiki warsztatowej. Absolwenci powinni posiadać rzetelną znajomość problematyki sztuk graficznych (historyczny rozwój technik graficznych, poznać różnorodne warsztaty graficzne takie jak:

    Techniki druku wypukłego:

    linoryt, drzeworyt, metaloryt, gipsoryt, techniki mieszane

    Techniki Wklęsłodrukowe:

    akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks, suchoryt, sztych, mezzotinta, itd.

    Technika Sitodruku

    Pracownia Technik Cyfrowych

    Założeniem pracowni Technik Cyfrowych jest przygotowanie studenta do przyszłej samodzielnej pracy twórczej z wykorzystywaniem komputera jako współczesnego narzędzia graficznego (oprogramowanie graficzne: Pakiet Adobe, Corel, Blender 3D; urządzenia peryferyjne: aparat cyfrowy, tablet, ploter itp.). Praca dyplomowa jest sumą doświadczeń graficznych, malarskich i fotograficznych adoptowanych na grunt grafiki cyfrowej. Poznasz techniki projektowania gier komputerowych, concept artów, postprodukcji filmu i fotografii. Nacisk realizacyjny położony jest na swobodę kreacji i wyrażenie subiektywnych odczuć związanych z relacjami ze światem zewnętrznym lub wewnętrznym.

     Projektowanie Gier

     Projektowanie Gier i Scenografii Wirtualnej

     W ramach specjalizacji Projektowania Gier, w naszej Uczelni kształceni są studenci specjalizujący się w projektowaniu i produkcji gier komputerowych. Nabycie tych umiejętności daje duże możliwości zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gier, a także w realizacji własnych kreatywnych pomysłów. Zajęcia prowadzone są tak aby miłośnik gier mógł wchłonąć jak najwięcej wiedzy i umiejętności z obu kierunków ( Grafika+Informatyka). W ramach nauczani a studenci poznają oprogramowanie 3d m.in Blender, ZBrush, Adobe Photoshop CC, Algoritmic, 3DCoat, SubstanceDesigner oraz Unity i Unreal Engine, ale również tajniki concept artu, mate painttingu.
     Ta specjalność przygotowuje do projektowania i tworzenia gier w
     przestrzenni 2 i 3D oraz w VR i AR t.j: projektowanie interfejsów UI, Projektowanie
     poziomów UX. Projektowanie i Modelowanie Postaci w 3D, Projektowanie środowiska.
     Nacisk projektowy położony jest na kompozycję, wrażliwość plastyczną i sprawność
     komunikacyjną oraz biegłość obsługi oprogramowania. W tym celu zespół nauczycieli
     akademickich oraz specjalistów z branży gier współpracuje poszukując najwłaściwszych
     form realizacji dydaktyki i praktyki. /

     Program studiów

     I stopień

     • Język angielski
     • Technologia informacyjna
     • Ochrona własności intelektualnej
     • Wychowanie fizyczne
     • Historia i teoria sztuki
     • Estetyka i socjologia sztuki
     • Filozofia
     • Marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej
     • Rysunek
     • Malarstwo
     • Rzeźba
     • Zagadnienia percepcji i kompozycji plastycznej
     • Fotografia
     • Grafika projektowa – komunikacja wizualna
     • Warsztaty komputerowe – grafika
     • Warsztaty komputerowe – programowanie
     • Podstawy animacji komputerowej
     • Projektowanie stron internetowych
     • Podstawy multimediów
     • Podstawy grafiki warsztatowej
     • Wybrane zagadnienia rynku pracy
     • Animacja komputerowa
     • Ilustracja
     • Kreacja obrazu i form 3D
     • Fotografia artystyczna
     • Grafika warsztatowa
     • Grafika projektowa
     • Animacja komputerowa – reklama
     • Grafika przestrzenna
     • Fotografia reklamowa
     • Projektowanie typograficzne
     • Warsztaty projektowe – HTML
     • Seminarium dyplomowe

     II stopień

     • Zagadnienia filozofii I teorii sztuki
     • Historia grafiki
     • Przedmiot ogólnoplastyczny do wyboru
     • Elektroniczne formy realizacji
     • Psychofizjologia widzenia
     • Przygotowanie do druku
     • Grafika warsztatowa
     • Grafika cyfrowa
     • Kreacja obrazu i dźwięku
     • Projektowanie graficzne
     • Projektowanie informacji
     • Prezentacja multimedialna
     • Seminarium dyplomowe

     Dlaczego warto wybrać GRAFIKĘ ?

     • Kierunek po którym można zarówno pracować dla kogoś jak i na własny rachunek, co daje szerokie spektrum możliwości;

     • Możliwość podjęcia pracy w różnych branżach i obszarach co powoduje, że praca ta jest ciekawa i zawsze pełna wyzwań;

     • Bardzo dobre warunki finansowe;

     • Silny rozwój rynku w kierunku Web design a także grafiki 3D oraz wzrost zasięgu mediów społecznościowych to także silny rozwój w obszarze grafiki i wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej branży.

     Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

     • Doskonała kadra dydaktyczna związana z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci;

     • U nas znajdziesz konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych;

     • NOWOŚĆ! Uruchomiliśmy moduł między wydziałowy „Projektowanie Gier” , jeden z najbardziej innowacyjnych i gorących obecnie trendów. Jesteśmy także członkiem Klastra GAMEDEV, jako jedyna niepubliczna uczelnia;

     • Jako jedyni w Polsce posiadamy salę dedykowaną technologii ESKO (przygotowanie pod druk fleksograficzny). To odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie specjalistów z tej branży i lukę na rynku pracy;

     • Podjęliśmy współpracę z firmą CD3D – specjalistą od drukarek i druku 3D. Współpraca już w najbliższej przyszłości zaowocuje ciekawymi projektami w ramach programu studiów a nasi studenci już teraz mogą korzystać z tej kooperacji;

     • Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier – tutaj znajdziesz setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;

     • Ułatwiamy pracę na własny rachunek – posiadamy na uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości- miejsce gdzie na preferencyjnych warunkach możesz otworzyć i testować swój biznes pod okiem i ze wsparciem specjalistów;

     • Przeprowadzamy liczne warsztaty na uczelni, w firmach zewnętrznych a także w plenerze;

     • Organizujemy wystawy prac studentów oraz galerię na zakończenie ich nauki;

     • Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich);

     • A po zajęciach do Twojej dyspozycji jest basen na terenie uczelni wraz z jazzuzi, siłownią, sauną i halą sportową

Architektura Wnętrz – Studia I stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tytuł: Dyplom licencjata architektury wnętrz

Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich) -Grafika

 • Studia na tym kierunku to złożona wiedza, której opanowanie pozwoli na sprawne wykonywanie zawodu.
 • Przedmioty kształtujące zarówno wrażliwość artystyczną jak i przedmioty pozwalające swobodnie poruszać się w zagadnieniach technicznych.
 • Możliwość poznania technik prezentacyjnych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. 2 i 3 do wizualizacji architektonicznych oraz Blender, WebGL oraz pakiety Adobe Photoshop, Corel, pozwalających na jak najlepszą komunikację z inwestorem i wykonawcą.
 • Studia na kierunek Architektura Wnętrz są przygotowaniem do atrakcyjnego, cenionego na rynku pracy zawodu
 • Kadra dydaktyczna związana jest z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Politechniką i Akademią Sztuk Pięknych – w większości są to czynni zawodowo projektanci; program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat modelu Akademii Sztuk Pięknych i Politechnik ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.
 • Profil Absolwenta

  Potrafi sprawnie organizować własną pracę oraz pracować w zespole. Jest przygotowany do samodzielnego projektowania i nadzorowania etapu wykonawczego prostych inwestycji wnętrzarskich. Potrafi współpracować, komunikować się i uzgadniać rozwiązania z przedstawicielami innych branż (np. elektryk, hydraulik, stolarz) biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym. Potrafi współpracować z doświadczonym, samodzielnym projektantem w formie praktyki podczas: projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu, aranżacji i adaptacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu, rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych czy stylowych, projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, projektowania wystaw, projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz

  Specjalizacje

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie mebla

  Projektowanie wnętrz

  Specjalizacja przygotowuje do samodzielnego zaprojektowania dowolnego architektonicznego wnętrza mieszkalnego lub użyteczności publicznej oraz daje możliwość poznania technik prezentacyjnych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych. Przygotowanie do prac związanych z komputerową inwentaryzacją i rekonstrukcją obiektów architektonicznych i urbanistycznych.

  • projektowanie wnętrz mieszkalnych, usługowych, publicznych, przemysłowych
  • projektowanie wystaw
  • projektowanie scenografii

  Projektowanie mebla

  Przygotowanie do projektowania i współczesnej prezentacji zestawów mebli i sprzętów unikatowych dostosowanych do kontekstu wnętrza.
  Umiejętności kształtowania formy z uwzględnieniem warunków funkcji, ergonomii, technologii i kultury plastycznej.

  Program Studiów

  • Historia wnętrz i sztuki użytkowej
  • Historia współczesnej sztuki użytkowej
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Technologia informacyjna
  • Rysunek
  • Rzeźba i Malarstwo
  • Fotografia
  • Podstawy projektowania
  • Podstawy projektowania architektury wnętrz
  • Podstawy projektowania mebli
  • Podstawy projektowania wystaw
  • Podstawy projektowania architektonicznego
  • Projektowanie architektury wnętrz
  • Projektowanie mebli
  • Projektowanie wystaw
  • Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej
  • Projektowanie kuchni i łazienek
  • Budownictwo
  • Konstrukcje budowlane
  • Formy strukturalne
  • Oświetlenie
  • Instalacje w budynkach
  • Technologie w architekturze wnętrz
  • Technologie we wzornictwie
  • Warsztaty komputerowe – Corel, Photoshop, 3ds max
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Modelowanie przestrzenne
  • Dokumentacja projektowa – CAD
  • Geometria wykreślna
  • Ergonomia,
  • Ergonomia wnętrz,
  • Ergonomia przedmiotów użytkowych
  • Projektowanie wzornicze
  • Wzornictwo w architekturze wnętrz

  Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

  • Doskonała kadra dydaktyczna związana z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci;

  • U nas znajdziesz konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych;

  • NOWOŚĆ! Uruchomiliśmy moduł między wydziałowy „Projektowanie Gier” , jeden z najbardziej innowacyjnych i gorących obecnie trendów. Jesteśmy także członkiem Klastra GAMEDEV, jako jedyna niepubliczna uczelnia;

  • Jako jedyni w Polsce posiadamy salę dedykowaną technologii ESKO (przygotowanie pod druk fleksograficzny). To odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie specjalistów z tej branży i lukę na rynku pracy;

  • Podjęliśmy współpracę z firmą CD3D – specjalistą od drukarek i druku 3D. Współpraca już w najbliższej przyszłości zaowocuje ciekawymi projektami w ramach programu studiów a nasi studenci już teraz mogą korzystać z tej kooperacji;

  • Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier – tutaj znajdziesz setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;

  • Ułatwiamy pracę na własny rachunek – posiadamy na uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości- miejsce gdzie na preferencyjnych warunkach możesz otworzyć i testować swój biznes pod okiem i ze wsparciem specjalistów;

  • Przeprowadzamy liczne warsztaty na uczelni, w firmach zewnętrznych a także w plenerze;

  • Organizujemy wystawy prac studentów oraz galerię na zakończenie ich nauki;

  • Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich) grafiki

  • A po zajęciach do Twojej dyspozycji jest basen na terenie uczelni wraz z jazzuzi, siłownią, sauną i halą sportową

  STUDIA PODYPLOMOWE – SZTUKA W REKLAMIE I MARKETINGU

 • STUDIA PODYPLOMOWE SZTUKA W REKLAMIE I MARKETINGU – to unikalny kierunek na polskim rynku akademickim, który uczy jednocześnie programów graficznych Adobe, Corel – ich praktycznych zastosowań w grafice reklamowej ale również przekazuje wiedzę psychologiczną i jej mechanizmy działające w reklamie. Absolwent nie tylko uzyska wiedzę i umiejętności, ale również stworzy własną teczkę prac, która pozwoli zobrazować jego własne umiejętności przydatne w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej a tym samym podnosić swoją wartość na rynku pracy.
  Studia kierowane są do przyszłych i obecnych pracowników działów grafiki, marketingu, agencji reklamowych, drukarni ale także dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki oraz wszystkich, którzy pragną przekwalifikować swoją ścieżkę zawodową.

  Program Studiów

  • Zagadnienia sztuki reklamy
  • Problemy w zarządzaniu firmą
  • Instrumenty komunikacji marketingowej
  • Elementy rysunku i malarstwa
  • Rzeźba – projektowanie przestrzeni
  • Wykorzystanie fotografii i filmu
  • Projektowanie identyfikacji wizualnej
  • Podstawy multimediów do prezentacji
  • Współczesne przygotowanie do druku
  • Podstawy animacji komputerowej
  • Grafika cyfrowa,
  • Projektowanie dla internetu

  • Praca dyplomowa

   Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego